Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3422 Åmot

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3422 ÅmotbygningDyrkamark20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3422 ÅmotbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3422 ÅmotbygningVeg13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3422 ÅmotbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3422 ÅmotbygningspunktAnnenBygning35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3422 ÅmotannenBygningStor47 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3422 ÅmotbygningTiltak3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3422 ÅmotbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3422 ÅmotbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil