Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3422 Åmot

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3422 ÅmottraktorvegOverlapperVeg23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3422 ÅmotVegnett_uten_flate40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3422 ÅmotvegavgrensningVegnett112 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3422 ÅmotvegnettVegref20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3422 ÅmotvegMedium83 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil