Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 3422 Åmot

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 3422 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3422_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
3422 Åmot973413e0-1ea1-4014-8f9f-a62f7dba024915453901821TB171N: 6819459.00, Ø: 643706.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot13d817ec-770c-44b5-8221-7ee69924f6de15452633121TB181N: 6789649.00, Ø: 640574.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot2955d042-5bfb-4334-9e17-bd1ff58f661a15453465221TB181N: 6804662.00, Ø: 643156.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotcc41162c-ef88-423b-a717-dea21e06d50715452798221TB181N: 6805114.00, Ø: 641795.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot1e2229ee-c0b5-4d1c-afba-ad893280a1a015455544721TB181N: 6798716.00, Ø: 631578.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot264254b8-8e55-4af2-838f-45f7d310fdea15455469621TB181N: 6781429.00, Ø: 628231.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmota200734c-e2ce-4532-8fb8-651694df3f9315451616621TB181N: 6777623.00, Ø: 635501.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot3feffa6e-5b5b-4bbd-af6c-f796292a610315454146221TB181N: 6799804.00, Ø: 652149.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot4ac38063-e3dd-49ca-9fef-fe22dde3021c15451366321TB182N: 6802169.00, Ø: 630049.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot514a3896-8d46-48f3-a8ed-436490c610c715453419921TB182N: 6796503.00, Ø: 647698.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotaca06b40-f873-40e4-a9b7-b1713d31e20915451367121TB182N: 6802136.00, Ø: 630093.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot103d7fee-62b1-4aba-96cd-36a249ddddc515455490421TB182N: 6797062.00, Ø: 650848.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot8ea4b891-2083-449e-a5c8-d5683b68ef7c738707521TB241N: 6813567.00, Ø: 644009.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot9054431e-8ad9-4702-b883-a2cd4f26c41715454264721TB249N: 6796928.00, Ø: 651165.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot7eec51aa-e985-45d4-93d7-d1756aeb615f15454259021TB249N: 6797077.00, Ø: 650807.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot9595fe1f-5b97-462f-81cf-eb2e97c2446015454260421TB249N: 6797061.00, Ø: 650791.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotd2176f3c-dadd-490a-9dcc-1f671da4e8ad15447771321TB249N: 6776462.00, Ø: 622794.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmote92152e1-96d4-46ee-8ba3-b5132387099415452566121TB249N: 6778663.00, Ø: 640351.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmoteccb394c-006d-4ee2-8832-90d8b19d7abc15447999621TB249N: 6769771.00, Ø: 628709.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot6e173d70-ac8f-46dd-b52b-f1d90915f32e15453116521TB249N: 6793628.00, Ø: 647168.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket