Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 3422 Åmot

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 3422 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3422_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
3422 Åmota16cdb5f-a9ba-44d5-9bb1-21355ac50002300782797299b7d7f-898e-4fff-bede-f7c11e8fd4e4N: 6803283.90, Ø: 644517.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket