Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 3422 Åmot

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 3422 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3422_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
3422 Åmotac87d43d-299e-40f0-84ca-782a0ba79114300653394ab602e9b-e5f4-4eed-b6dc-69d355b880d72017000801nybygg2017-06-16 00:00:00N: 6807197.50, Ø: 649919.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot3636ac0d-3f6f-4805-ab57-dcc5aec06afb300886470ea9c6a3a-3a0f-4ab1-ab23-4a78a6b511dd2021000033nybygg2021-06-04 00:00:00N: 6802836.60, Ø: 649550.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot2c800e84-9453-45fc-bffd-417414554ff5301069538fa1f80ae-0e99-4fda-9d76-3adca5761e162021000908nybygg2022-06-13 00:00:00N: 6780232.70, Ø: 627721.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket