Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 3422 Åmot

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 3422 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3422_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
3422 Åmote79037cb-3fa0-4a01-93a0-afb7344c7483154514988InnsjøN: 6810088.50, Ø: 625915.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket