Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vegflate i fkb-veg i 3422 Åmot

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vegflate i FKB-Veg. Rettes i matrikkelen eller FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVeg for kommunenr 3422 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3422_bygningVeg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVegtypePosisjonWMS-bilde
3422 Åmot04a4987d-afd3-4d3e-a66c-d4bfc561b321154555099VegKjørendeN: 6808100.00, Ø: 630932.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotce596b50-f8c8-4fcd-9486-d7cfc45e1095154527656VegKjørendeN: 6796871.00, Ø: 640623.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmota8791d49-3b11-4c52-87c7-cbef00e0a41d154548661VegKjørendeN: 6800389.00, Ø: 646027.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot1185dc04-039e-41bf-ab3a-4dad934ae279154504834VegKjørendeN: 6777889.00, Ø: 630646.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot6b5ef860-c7a7-48ab-b057-5addaf6c58c1154518835VegKjørendeN: 6787850.00, Ø: 631624.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot96f0a7dc-6fff-400a-a220-30184ce4935f154490329VegKjørendeN: 6780663.00, Ø: 628136.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot8fa99cd4-3438-48e8-84fc-bdf51b7934eb154553215VegKjørendeN: 6780667.00, Ø: 628143.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot17567fd3-4733-4209-99f9-17032c32c477154490337VegKjørendeN: 6780673.00, Ø: 628172.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot3e06c06f-4d65-4033-9107-8fbaafe9bc12154553185VegKjørendeN: 6780669.00, Ø: 628151.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmote81b4251-6400-4f29-b3bb-ea3420825163154553193VegKjørendeN: 6780670.92, Ø: 628160.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmoted808151-2c76-4685-940f-cf390627d5d8154554297VegKjørendeN: 6781173.00, Ø: 626314.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotaadc7e34-da4c-4612-a6af-4d9e44eaf1c7154549048VegKjørendeN: 6779121.00, Ø: 624045.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot33f9be10-20f0-47c8-8afb-acf5ff44ce8f154484787VegKjørendeN: 6773413.00, Ø: 626615.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket