Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 3422 Åmot

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 3422 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3422_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
3422 Åmotf0635db4-d253-41f9-add3-359e27eeb38aBygningslinjeN: 6780737.73, Ø: 615225.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket