Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 3422 Åmot

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 3422 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3422_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
3422 Åmotc25a6f56-9c37-4869-877a-19af309735e81544802420.00N: 6771557.00, Ø: 631108.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot1289c48b-c615-4554-a21b-5cc9633a17593007751180.04N: 6781980.10, Ø: 617261.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot1d7afc25-ad69-48a5-ad9e-9a74c8669d721545411010.06N: 6793758.00, Ø: 653092.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot40062852-c975-4056-b380-f2f89d87961c3003667740.07N: 6799469.10, Ø: 651585.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot739933d9-b7e4-4035-8c15-bde4ec0cf22c3003808860.10N: 6792118.30, Ø: 651697.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot10b30373-3a43-437a-80fa-ef269d522d8b3007836670.11N: 6774729.10, Ø: 628922.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot0397763f-bad2-4c2f-86a7-4f404ba977ec1545190410.15N: 6787741.00, Ø: 634000.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotd0ff7d88-c033-4a65-8824-61ed6d8e18e63007820070.17N: 6792055.80, Ø: 651586.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot8c1646f3-348d-4cc7-9ffa-4fbf2e636b773007774280.18N: 6780049.50, Ø: 618014.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot3cdc707b-e138-42b8-8933-20964753bc4b1545487930.18N: 6795007.00, Ø: 647181.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotda67e938-dbba-4afc-8c17-8b3e4876fcbc3007793960.18N: 6806232.80, Ø: 650545.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot1d691346-bfe4-4f32-b4fa-d2881edf70b41544962540.25N: 6779680.00, Ø: 626796.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot50743213-2d35-47c8-8513-ea522c3dd1a43004478560.29N: 6779844.60, Ø: 624152.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotfe93a999-4561-4561-96b0-5452cd565d2c3007817070.29N: 6792083.30, Ø: 651583.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot49c5471c-a3d1-45af-8c95-fadcf7c7c0bc3007713490.30N: 6780291.70, Ø: 618128.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot049e1b54-72da-40c3-8213-803e298678e63003060750.33N: 6792764.50, Ø: 649010.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot4c42e245-1f3c-4cd5-9271-d83ac6143b601545294890.33N: 6791060.00, Ø: 645611.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot9abb1943-9fd0-4e53-a4eb-1c11bad7b5c53007822210.34N: 6807676.10, Ø: 650140.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotfd8e4a63-c5df-4c05-b7a9-8580fef61afa1545170570.42N: 6783134.00, Ø: 631753.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot60f57ab6-5591-4361-b518-293c2793cdd53007681210.43N: 6807672.80, Ø: 649627.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotc9edb16d-ea28-436f-85d9-fb91a5d553da1545126830.45N: 6792537.00, Ø: 625639.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot36615d6a-fa10-427a-8528-b6d98985f2931545535090.54N: 6773156.30, Ø: 627004.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot5f2f042f-0b9a-4bb2-b6e9-bddeb314ea171545410200.57N: 6792753.90, Ø: 651306.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot1b43d497-29ef-44f7-b690-5e88b1164a6b1545164330.60N: 6785229.00, Ø: 633597.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot6a859082-ae10-4247-b121-5b71b1aeaf4c3007800970.65N: 6810918.80, Ø: 647092.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotad90d0e0-6378-4e9c-82af-66a774781a2a3007766120.66N: 6779906.40, Ø: 617385.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot15d489bf-850d-4a12-8566-260a98b6bc3d3007793750.69N: 6792748.60, Ø: 649866.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot6e90bb06-53e4-479f-8928-440e4cec6fac1545512200.70N: 6781543.00, Ø: 625618.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot8b6952e3-64eb-49d7-8d5a-700cdd5e8f5e3004614950.72N: 6783822.30, Ø: 626279.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot121ecf46-c306-48df-8856-56449ff225aa208591210.73N: 6781544.00, Ø: 627351.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotbba8831a-69ba-4e3b-b007-8ff9eed7dd721544861270.76N: 6773185.80, Ø: 628033.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmotc9edb16d-ea28-436f-85d9-fb91a5d553da1545126830.76N: 6792537.00, Ø: 625639.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot09786bae-edc8-4e6d-b53c-278c85da724c3007779020.77N: 6780530.20, Ø: 617734.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot428eb3e4-514b-4640-bda9-cf2181b5b01c1545049070.81N: 6777958.00, Ø: 626814.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3422 Åmot0e4ac3fc-d645-4288-b168-6ec096497b5b3007835370.93N: 6772799.60, Ø: 627780.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket