Bygningspunkt (flere) som ligger på samme bygningsflate i fkb-bygning i 3422 Åmot

Avvikene skyldes enten feilregistrering i matrikkel eller manglende bygningsdelelinje i FKB-Bygning. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktBygning for kommunenr 3422 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3422_bygningspunktBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummer (punkt)Bygningsnummer (flate)PosisjonWMS-bilde
3422 Åmot9f647e92-0ab9-4ef6-82b0-357929375f501545548317389884N: 6776457.00, Ø: 627147.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket