Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3423 Stor-Elvdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3423 Stor-ElvdalbygningDyrkamark54 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3423 Stor-ElvdalbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3423 Stor-ElvdalbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3423 Stor-ElvdalbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3423 Stor-ElvdalbygningspunktAnnenBygning35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3423 Stor-ElvdalannenBygningStor19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3423 Stor-ElvdalbygningTiltak7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3423 Stor-ElvdalbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3423 Stor-ElvdalbygningslinjerBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil