Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3423 Stor-Elvdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3423 Stor-ElvdaltraktorvegOverlapperVeg12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3423 Stor-ElvdalVegnett_uten_flate5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3423 Stor-ElvdalvegavgrensningVegnett123 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3423 Stor-ElvdalvegnettVegref9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3423 Stor-ElvdalvegMedium51 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil