Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3424 Rendalen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3424 RendalenbygningDyrkamark58 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3424 RendalenbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3424 RendalenbygningVeg0 HTML-Rapport
3424 RendalenbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3424 RendalenbygningspunktAnnenBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3424 RendalenannenBygningStor3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3424 RendalenbygningTiltak7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3424 RendalenbygningspunktBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3424 RendalenbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil