Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3424 Rendalen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3424 RendalentraktorvegOverlapperVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3424 RendalenVegnett_uten_flate9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3424 RendalenvegavgrensningVegnett58 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3424 RendalenvegnettVegref4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3424 RendalenvegMedium85 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil