Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3425 Engerdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3425 EngerdalbygningDyrkamark58 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3425 EngerdalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3425 EngerdalbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3425 EngerdalbygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3425 EngerdalbygningspunktAnnenBygning32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3425 EngerdalannenBygningStor9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3425 EngerdalbygningTiltak5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3425 EngerdalbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3425 EngerdalbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil