Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3426 Tolga

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3426 TolgabygningDyrkamark82 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3426 TolgabygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3426 TolgabygningVeg0 HTML-Rapport
3426 TolgabygningVann0 HTML-Rapport
3426 TolgabygningspunktAnnenBygning66 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3426 TolgaannenBygningStor14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3426 TolgabygningTiltak59 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3426 TolgabygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3426 TolgabygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil