Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3427 Tynset

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3427 TynsetbygningDyrkamark200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3427 TynsetbygningTakoverbygg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3427 TynsetbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3427 TynsetbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3427 TynsetbygningspunktAnnenBygning69 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3427 TynsetannenBygningStor29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3427 TynsetbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3427 TynsetbygningspunktBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3427 TynsetbygningslinjerBygning16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil