Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3428 Alvdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3428 AlvdalbygningDyrkamark108 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3428 AlvdalbygningTakoverbygg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3428 AlvdalbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3428 AlvdalbygningVann0 HTML-Rapport
3428 AlvdalbygningspunktAnnenBygning100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3428 AlvdalannenBygningStor21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3428 AlvdalbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3428 AlvdalbygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3428 AlvdalbygningslinjerBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil