Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3429 Folldal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3429 FolldalbygningDyrkamark60 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3429 FolldalbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3429 FolldalbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3429 FolldalbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3429 FolldalbygningspunktAnnenBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3429 FolldalannenBygningStor5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3429 FolldalbygningTiltak40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3429 FolldalbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3429 FolldalbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport