Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 3429 Folldal

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 3429 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3429_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
3429 Folldaleb09d2a0-3bd4-4105-8710-6ff0101d281dtraktorvegN: 6895917.41, Ø: 560080.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket