Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 3429 Folldal

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 3429 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3429_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
3429 Folldal2eb21623-35e7-4977-82e5-36788a6ea862VegdekkekantN: 6895320.34, Ø: 566222.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3429 Folldal9bb24769-69b3-4ded-8009-487e5c0a4f10VegdekkekantN: 6895318.80, Ø: 566221.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3429 Folldal27e19871-ff43-4351-bfcb-b75b3d979b8cVegdekkekantN: 6868259.87, Ø: 553374.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3429 Folldal70481974-17b3-4053-aecf-9057287eff9aVegdekkekantN: 6868263.37, Ø: 553367.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3429 Folldal9682e95a-4cdb-4ca6-b47e-433732b00103VegdekkekantN: 6868263.37, Ø: 553367.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3429 Folldal8f110698-749f-48ef-8cca-806fec79413cVegdekkekantN: 6891601.89, Ø: 542197.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3429 Folldal0014004e-4d1a-49a3-b414-35646ca7e27eVegdekkekantN: 6891639.31, Ø: 542209.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket