Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 3429 Folldal

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 3429 kjørt 2023-08-07 06:11:44