Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3430 Os

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3430 OsbygningDyrkamark128 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3430 OsbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3430 OsbygningVeg0 HTML-Rapport
3430 OsbygningVann0 HTML-Rapport
3430 OsbygningspunktAnnenBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3430 OsannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3430 OsbygningTiltak26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3430 OsbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3430 OsbygningslinjerBygning45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil