Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3430 Os

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3430 OstraktorvegOverlapperVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3430 OsVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3430 OsvegavgrensningVegnett23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3430 OsvegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3430 OsvegMedium62 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil