Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3431 Dovre

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3431 DovrebygningDyrkamark35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3431 DovrebygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3431 DovrebygningVeg0 HTML-Rapport
3431 DovrebygningVann0 HTML-Rapport
3431 DovrebygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3431 DovreannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3431 DovrebygningTiltak0 HTML-Rapport
3431 DovrebygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3431 DovrebygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil