Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3431 Dovre

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3431 DovretraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3431 DovreVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3431 DovrevegavgrensningVegnett69 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3431 DovrevegnettVegref19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3431 DovrevegMedium47 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil