Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3432 Lesja

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3432 LesjabygningDyrkamark82 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3432 LesjabygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3432 LesjabygningVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3432 LesjabygningVann0 HTML-Rapport
3432 LesjabygningspunktAnnenBygning53 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3432 LesjaannenBygningStor68 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3432 LesjabygningTiltak41 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3432 LesjabygningspunktBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3432 LesjabygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil