Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3433 Skjåk

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3433 SkjåkbygningDyrkamark48 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3433 SkjåkbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3433 SkjåkbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3433 SkjåkbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3433 SkjåkbygningspunktAnnenBygning33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3433 SkjåkannenBygningStor27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3433 SkjåkbygningTiltak10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3433 SkjåkbygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3433 SkjåkbygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil