Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3434 Lom

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3434 LombygningDyrkamark110 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3434 LombygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3434 LombygningVeg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3434 LombygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3434 LombygningspunktAnnenBygning97 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3434 LomannenBygningStor53 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3434 LombygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3434 LombygningspunktBygning53 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3434 LombygningslinjerBygning0 HTML-Rapport