Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3435 Vågå

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3435 VågåbygningDyrkamark200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3435 VågåbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3435 VågåbygningVeg13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3435 VågåbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3435 VågåbygningspunktAnnenBygning289 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3435 VågåannenBygningStor27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3435 VågåbygningTiltak28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3435 VågåbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3435 VågåbygningslinjerBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil