Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3435 Vågå

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3435 VågåtraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3435 VågåVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3435 VågåvegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3435 VågåvegnettVegref7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3435 VågåvegMedium51 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil