Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3436 Nord-Fron

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3436 Nord-FronbygningDyrkamark124 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3436 Nord-FronbygningTakoverbygg10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3436 Nord-FronbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3436 Nord-FronbygningVann0 HTML-Rapport
3436 Nord-FronbygningspunktAnnenBygning27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3436 Nord-FronannenBygningStor14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3436 Nord-FronbygningTiltak65 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3436 Nord-FronbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3436 Nord-FronbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil