Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3437 Sel

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3437 SelbygningDyrkamark105 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3437 SelbygningTakoverbygg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3437 SelbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3437 SelbygningVann0 HTML-Rapport
3437 SelbygningspunktAnnenBygning51 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3437 SelannenBygningStor18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3437 SelbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3437 SelbygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3437 SelbygningslinjerBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil