Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3437 Sel

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3437 SeltraktorvegOverlapperVeg10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3437 SelVegnett_uten_flate7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3437 SelvegavgrensningVegnett7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3437 SelvegnettVegref23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3437 SelvegMedium45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil