Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3438 Sør-Fron

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3438 Sør-FronbygningDyrkamark90 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3438 Sør-FronbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3438 Sør-FronbygningVeg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3438 Sør-FronbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3438 Sør-FronbygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3438 Sør-FronannenBygningStor12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3438 Sør-FronbygningTiltak6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3438 Sør-FronbygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3438 Sør-FronbygningslinjerBygning62 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil