Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3439 Ringebu

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3439 RingebubygningDyrkamark116 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3439 RingebubygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3439 RingebubygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3439 RingebubygningVann0 HTML-Rapport
3439 RingebubygningspunktAnnenBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3439 RingebuannenBygningStor6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3439 RingebubygningTiltak22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3439 RingebubygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3439 RingebubygningslinjerBygning0 HTML-Rapport