FDV-årsrapport 2022 for 3439 Ringebu

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

DatasettForvaltningstype
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BaneDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegnettOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve4665522073
FKB-Arealbruk3460
FKB-Bane790
FKB-Bygnanlegg2859417
FKB-Ledning1342917
FKB-Ledningva00
FKB-Lufthavn20
FKB-Naturinfo20120
FKB-Tiltak6374862
FKB-Traktorvegsti1479314
FKB-Servitutt1250
FKB-Vann356530
FKB-Veg67545105
FKB-Ar5107032225
FKB-Bygning12754444

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR5547819291683457
FKB-Arealbruk128648549
FKB-Bane1161558
FKB-BygnAnlegg1029734439298427
FKB-Bygning8912318112670912047
FKB-Hoydekurve0000
FKB-Ledning206896967085562
FKB-LedningVA0000
FKB-Lufthavn1030
FKB-Naturinfo111504080390
FKB-Tiltak62311992807695
FKB-TraktorvegSti238482148171973
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann28358906178750036
FKB-Veg313686910158314509

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune151911771544291
Kartverket14014320446241093452
Nibio77112182573406
SVV0000
Fylkeskommune1700

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 202212011241241000
20211201 - 202204011211201000
20220401 - 202208011141131000

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai11413042610149
2 - Sept11712041811144
3 - Des11712052110147

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai251484051
2 - Sept251084047
3 - Des221083043

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt18712Datasett sist kontrollert: 20221104
Reguleringsplan - planforslag120Datasett sist kontrollert: 20221104
Kommuneplan - vedtatt10Datasett sist kontrollert: 20221104
Kommuneplan - planforslag00
Kommunedelplan - vedtatt30Datasett sist kontrollert: 20221104
Kommunedelplan - planforslag00

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2017-11-02

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan20355720550561456
RegplanForslag213149678816387
Kommplan21190400
Kommdelplan21945800

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.