Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3440 Øyer

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3440 ØyerbygningDyrkamark106 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3440 ØyerbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3440 ØyerbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3440 ØyerbygningVann0 HTML-Rapport
3440 ØyerbygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3440 ØyerannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3440 ØyerbygningTiltak16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3440 ØyerbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3440 ØyerbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil