Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3440 Øyer

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3440 ØyertraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3440 ØyerVegnett_uten_flate22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3440 ØyervegavgrensningVegnett12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3440 ØyervegnettVegref17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3440 ØyervegMedium33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil