Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 3440 Øyer

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 3440 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3440_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
3440 Øyer5ecc5fcf-7d87-429d-abff-a74f8aadff96traktorvegN: 6797335.36, Ø: 568508.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket