Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 3440 Øyer

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 3440 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3440_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
3440 Øyerf8bf954e-53d9-481f-8f97-a5cf42698c2fVegdekkekantN: 6797108.95, Ø: 578139.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3440 Øyer26b68965-b0fe-4962-862e-00e405dd4550VegdekkekantN: 6801837.67, Ø: 574967.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3440 Øyer65d37842-9ef7-44bd-8add-17ea2bc5bc68VegdekkekantN: 6801890.06, Ø: 574321.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3440 Øyer933645b3-ee9f-4fe9-8cbb-df391cacfdb9VegdekkekantN: 6801839.76, Ø: 574957.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3440 Øyer29df630f-78f3-4b5b-91b2-3865bc60e9a2VegdekkekantN: 6803588.18, Ø: 571968.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3440 Øyerb145e83f-0912-4272-b163-c4315f172fe9VegdekkekantN: 6803586.13, Ø: 571993.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3440 Øyer8bd139f9-9652-41ce-8291-f0482c29d027VegdekkekantN: 6792993.58, Ø: 597797.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3440 Øyerb335fb2a-1752-4f88-a366-c868ee24b3f9VegdekkekantN: 6802504.34, Ø: 567646.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3440 Øyerf06b4fff-ab2e-45ef-930b-150e1d01f9cfVegdekkekantN: 6790496.33, Ø: 579824.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3440 Øyerb0750c8d-a186-418b-ae71-13de7082cbb7VegdekkekantN: 6799317.89, Ø: 572022.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3440 Øyerf85e030d-e328-4b23-8bb9-03c588bb5575VegdekkekantN: 6795076.75, Ø: 569579.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3440 Øyer307d0a09-92a0-4996-893b-af57cfe80756VegdekkekantN: 6796870.17, Ø: 570166.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket