Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3441 Gausdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3441 GausdalbygningDyrkamark53 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3441 GausdalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3441 GausdalbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3441 GausdalbygningVann0 HTML-Rapport
3441 GausdalbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3441 GausdalannenBygningStor14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3441 GausdalbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3441 GausdalbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3441 GausdalbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil