Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3442 Østre Toten

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3442 Østre TotenbygningDyrkamark15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3442 Østre TotenbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3442 Østre TotenbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3442 Østre TotenbygningVann0 HTML-Rapport
3442 Østre TotenbygningspunktAnnenBygning14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3442 Østre TotenannenBygningStor40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3442 Østre TotenbygningTiltak19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3442 Østre TotenbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3442 Østre TotenbygningslinjerBygning20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil