Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3442 Østre Toten

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3442 Østre TotentraktorvegOverlapperVeg10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3442 Østre TotenVegnett_uten_flate7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3442 Østre TotenvegavgrensningVegnett31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3442 Østre TotenvegnettVegref26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3442 Østre TotenvegMedium57 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil