Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3443 Vestre Toten

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3443 Vestre TotenbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
3443 Vestre TotenbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3443 Vestre TotenbygningVeg0 HTML-Rapport
3443 Vestre TotenbygningVann0 HTML-Rapport
3443 Vestre TotenbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3443 Vestre TotenannenBygningStor42 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3443 Vestre TotenbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3443 Vestre TotenbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3443 Vestre TotenbygningslinjerBygning46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil