Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3443 Vestre Toten

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3443 Vestre TotentraktorvegOverlapperVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3443 Vestre TotenVegnett_uten_flate9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3443 Vestre TotenvegavgrensningVegnett30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3443 Vestre TotenvegnettVegref12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3443 Vestre TotenvegMedium30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil