Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3446 Gran

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3446 GranbygningDyrkamark29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3446 GranbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3446 GranbygningVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3446 GranbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3446 GranbygningspunktAnnenBygning48 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3446 GranannenBygningStor44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3446 GranbygningTiltak8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3446 GranbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3446 GranbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil