Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3446 Gran

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3446 GrantraktorvegOverlapperVeg10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3446 GranVegnett_uten_flate8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3446 GranvegavgrensningVegnett21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3446 GranvegnettVegref34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3446 GranvegMedium114 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil