Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3447 Søndre Land

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3447 Søndre LandbygningDyrkamark12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3447 Søndre LandbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3447 Søndre LandbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3447 Søndre LandbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3447 Søndre LandbygningspunktAnnenBygning33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3447 Søndre LandannenBygningStor16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3447 Søndre LandbygningTiltak27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3447 Søndre LandbygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3447 Søndre LandbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport