Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3447 Søndre Land

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3447 Søndre LandtraktorvegOverlapperVeg24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3447 Søndre LandVegnett_uten_flate15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3447 Søndre LandvegavgrensningVegnett39 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3447 Søndre LandvegnettVegref2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3447 Søndre LandvegMedium30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil